Plan B - tečaj pripreme OCD na krizne situacije

Za stručnjake

Tečaj je namijenjen ključnim osobama u organizaciji, ali i svima koji se uključuju u odgovore na krizne situacije. Povećajte otpornost vaše organizacije na krize i zaštitite korisnike/ce.

 

Plan B - tečaj pripreme OCD na krizne situacije
Creative Commons Licenca Ovo djelo je licencirano pod međunarodnom licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno CC BY-NC 4.0 .